VaishnavaCalendar 2016-2017 NL

    There are no events.
    Next »

Random Text

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura comments that one should always remember that he is eternally a servant of Krishna. Whether one is engaged in material activity involving pounds, shillings and pence or is in the renounced order, he should always think that he is an eternal servant of God, for that is the real position of the living being. Taking Sanyasa and dealings in Pounds, shillings and pence are both external affairs. In any condition, one should always consider how to please and satisfy Krishna. Thus, even if one is involved in great material affairs, he will not become attached. As soon as one forgets that he is an eternal servant of Krishna, he becomes involved in material attachments. However, if one is always conscious that Krishna is always the Supreme master and that he is an eternal servant of Krishna, he is a liberated person in any condition. Entangling material activities will not affect him. Sri Chaitanya Charithaamrutha, Antya Leela, Chapter – 9, Text – 141.Gebed vind-nu.nl

Onze stichter

Sri Srimad A.C Bhaktivedanta Swami
De oprichter-acarya van de Hare Gemeenschap

werd in 1896 geboren in Kolkata (Calcutta), India. Hij ontmoette zijn spiritueel leraar, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada, voor het eerst in Calcutta in 1944. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, een vooraanstaand godsdienstgeleerde en de oprichter van vierenzestig Gaudiya Matha’s (vedische instituten), waardeerde deze goed opgeleide jongeman en overtuigde hem zijn leven te wijden aan het onderwijzen van vedische kennis. Srila Prabhupada werd zijn volgeling en elf jaar later, in Allahabad, werd hij officieel ingewijd als zijn leerling. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura verzocht Srila Prabhupada bij hun eerste ontmoeting om de vedische kennis in de Engelse taal te verspreiden.

Zijn werk 

In de jaren daarna schreef Srila Prabhupada een commentaar op de Bhagavad-gita en hielp hij de Gaudiya Matha. In 1950 begon hij het tweemaandelijkse Engelstalige tijdschrift “Back to Godhead” uit te geven. Srila Prabhupada deed al het werk alleen: hij voerde de redactie, typte de manuscripten, controleerde de proefdrukken en verspreidde zelfs persoonlijk de afzonderlijke nummers. Het tijdschrift wordt nu voortgezet door zijn leerlingen. In 1950 trok Srila Prabhupada zich terug uit het gezinsleven en betrad de vanaprastha-orde om zich meer te wijden aan studie en het schrijven van boeken. Hij reisde naar de heilige plaats Vrindavana en leefde daar zeer bescheiden in de historische Radha-Damodara tempel. Daar hield hij zich een aantal jaren bezig met diepgaande studie en met schrijven, en hij aanvaardde de onthechte levensorde (sannyasa). In de Radha-Damodara tempel begon Srila Prabhupada aan zijn meesterwerk: een meerdelige vertaling met commentaar van het 17.000 verzen tellende Srimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana). Hij schreef er ook “Easy Journey to Other Planets”.

Amerika 

Na de publicatie van drie delen van het Srimad-Bhagavatam reisde Srila Prabhupada in 1965 naar de Verenigde Staten van Amerika om de opdracht van zijn spiritueel leraar te vervullen. In de jaren die volgden, vertaalde hij meer dan vijftig delen van de filosofische en religieuze Indiase klassieke werken en voorzag ze van gezaghebbend commentaar. Hij schreef ook verschillende samenvattende studies. Toen Srila Prabhupada met een vrachtschip in New York aankwam, had hij nauwelijks geld. Pas na een jaar van grote moeilijkheden, slaagde hij er in juli 1966 in de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON) op te richten.

 

Wereldwijd 

Tot zijn heengaan op 14 november 1977 leidde hij de beweging en zag haar uitgroeien tot een wereldwijd verbond van meer dan honderd asrama’s, scholen, tempels, instellingen en landbouwgemeenschappen. Hij introduceerde in het westen het vedische model van basis- en voortgezet onderwijs met de oprichting van de gurukula (school van de guru) in Dallas, Texas. Onder zijn leiding stichtten zijn leerlingen meer van dergelijke scholen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Srila Prabhupada nam ook het initiatief voor de bouw van verschillende grote internationale culturele centra in India. Het centrum in Sridhama Mayapur in West-Bengalen is de locatie voor een geplande spirituele stad, een ambitieus bouwproject dat gespreid over vele jaren zal worden uitgevoerd.

Zijn boeken 

In Vrindavana bevinden zich de prachtige Krishna-Balarama-tempel, het Internationaal Gastenhuis en een gurukula. Daarnaast is er een prachtig monument voor Srila Prabhupada en een museum. In Mumbai (Bombay) bevindt zich ook een belangrijk centrum voor cultuur en onderwijs. Verder bestaan er plannen voor nog een dozijn centra in belangrijke plaatsen op het Indiase subcontinent. Maar de belangrijkste bijdrage van Srila Prabhupada zijn zijn boeken. Ze worden door de academische wereld hoog aangeschreven om hun gezag, diepgang en helderheid en in veel hogere onderwijsinstellingen worden ze als studieboeken gebruikt. Zijn werken zijn in meer dan vijftig talen verschenen. De Bhaktivedanta Book Trust (BBT), werd opgericht om het werk van Srila Prabhupada uit te geven, is zo uitgegroeid tot de grootste uitgever ter wereld op het gebied van Indiase filosofie en religie.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd reisde Srila Prabhupada in slechts twaalf jaar tijd veertien maal de wereld rond die hem naar de zes continenten brachten. En ondanks zijn zeer drukbezette schema ging Srila Prabhupada onverminderd door met schrijven en vertalen. Zijn werken vormen een ware bibliotheek van vedische filosofie, religie, literatuur en cultuur.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please leave these two fields as-is:

Copyright © 2009 ISKCON Rotterdam International Society For Krishna Consciousness, Founder-Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada mantra_bar2